Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Został utworzony z dniem 1 września 2013 r. na mocy decyzji Nr 213/MON z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (Dz. Urz. MON z 2013 r. poz. 195) w celu identyfikacji, analizy oraz monitorowania rozwoju innowacyjnych technologii dla potrzeb ich implementacji do systemu uzbrojenia i sprzętu wojskowego (SpW).

go-up
Kontakt

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Krajewskiego 3/5
00-909 Warszawa
tel. 261877504
fax. 261877539
i3to@mon.gov.pl

    
  • BIP