Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 września 2018
Demonstracja technologii NG-NRMM w ramach grupy roboczej NATO STO

W dniach 24-27 września br. w Michigan Technological University (Houghton, USA), w ramach grupy roboczej NATO STO (ang. Science and Technology Organization) odbyła się demonstracja efektów projektu Next-Generation NATO Reference Mobility Model (NG-NRMM). Jego założonym efektem była poprawa zdolności prognozowania mobilności wszelkich platform naziemnych, w możliwie szerokim spektrum terenowym. W pracach grupy RTG-248 brało udział 48 przedstawicieli z 15 krajów, m. in. Kanady, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Polski.

Rozwój narzędzi nowej generacji ma znacząco poprawić planowanie misji związanych z użyciem pojazdów lądowych, a także zmniejszyć ryzyko niepowodzenia misji. Postęp technologiczny otwiera bowiem zupełnie nowe możliwości, których implementacja w modelu symulacyjnym może przynieść wymierne korzyści w działaniach operacyjnych sił zbrojnych. Istotnymi zagadnieniami, które powinien uwzględniać perspektywiczny system nowej generacji, są m. in. interakcja pojazdu z terenem, modelowanie trójwymiarowe czy zwiększenie wskaźników mobilności, których zastosowanie pozwoli na znaczny postęp w dziedzinie terramechaniki. Wzbogacenie technik analizy o inteligentne pojazdy autonomiczne, niestandardowe wskaźniki mobilności, stochastyczne dane terenowe oraz możliwość analizy przejezdności dla obszarów miejskich są dodatkowymi czynnikami poprawiającymi zdolności dla NRMM nowej generacji, czyli przedmiotowego NG-NRMM.

W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele MON: płk dr Artur Kuptel z Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz płk rez. dr Eugeniusz Jendraszczak z Akademii Sztuki Wojennej.

fot 1

fot 2

Autor tekstu i zdjęć: płk Artur Kuptel

generuj pdf
go-up
Kontakt

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Krajewskiego 3/5
00-909 Warszawa
tel. 261877504
fax. 261877539
i3to@mon.gov.pl

    
  • BIP