home
Kontekst strategiczny
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.

Nasz kontekst strategiczny
Najbliższe lata będą czasem znaczących zmian w kontekście globalnym i regionalnym w obszarze obronności w Polsce. Kluczowe wyzwania, przed którymi stoi I3TO to rosnące zagrożenia państwowe i niepaństwowe, modernizacja wojska , globalny dostęp do komercyjnych, gotowych technologii i szybki rozwój zdolności cybernetycznych i innych przełomowych technologii.

I3TO opracowało 10 strategicznych kwestii zawartych w planie strategicznym.


10 strategicznych kwestii

  1. Główne potrzeby w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa narodowego obejmujące czynniki kosztowe
  2. Kluczowe trendy w obszarze Europy środkowo-wschodniej i trendy globalne
  3. Wyzwania, którym I3TO jako jedyne jest w stanie sprostać
  4. Strategiczne podejście w relacjach z klientami
  5. Potrzeba większej współpracy i partnerstwa z innymi organizacjami naukowymi i przemysłem
  6. Priorytetyzacja inwestycji przy ograniczonych środkach
  7. Potrzeba innowacji, osiągnięć naukowych i najnowszych technologii w celu zwiększenia konkurencyjności
  8. Konieczność gotowych usług biznesowych i infrastruktury przyczyniających się do poprawy wydajności i jakości
  9. Potrzeby istnienia kadry posiadającej specjalistyczną wiedzę
  10. Oczekiwanie wysokich osiągnięć, co wymaga wysokiej jakości dowodzenia i odpowiedzialności
NSR
WP-GO