home
Strategia, wizja i ludzie
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.

Nasza strategia

 

Istotą naszej strategii jest budowanie pozycji organizacji jako cenionego ciała doradczego  dla rządu, jak również skupianie wysiłków na budowaniu zdolności, które  mogą być w przyszłości wykorzystane w obszarze obronności i bezpieczeństwa narodowego – jesteśmy nie tylko partnerem otwartym na współpracę, ale też integratorem innowacyjnych technologii. Naszym celem jest pozyskiwanie zaawansowanych rozwiązań zarówno na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez strategiczne sojusze i działania partnerskie, które przyczynią się do wzmocnienia naszej roli w spajaniu wiedzy i najlepszych praktyk w celu osiągania innowacyjnych wyników.

 

W dalszym ciągu będziemy wspierać i dbać o rozwój naszych zdolnych pracowników. Naszym celem będzie również sprawniejsze i skuteczniejsze działanie naszej organizacji. Strategia ma na celu wsparcie rozwijania przyszłych zdolności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa narodowego, jednocześnie przyjmując jako najwyższy priorytet wspieranie obecnych działań.

 

Wizja

 

Celem I3TO jest bycie światowym liderem w dziedzinie nauki i technologii związanych z obronnością – niezbędnych we wspieraniu i kształtowaniu obronności i bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Nasi ludzie

 

W I3TO zatrudnienie znalazła zróżnicowana, profesjonalna i wyspecjalizowana kadra pracująca w biurach, laboratoriach, ośrodkach badawczych, na poligonach, czy teatrach działań. Praca w I3TO jest zarówno ambitna, jak również zapewniająca rozwój zawodowy. Dla I3TO bezpieczne i zdrowe środowisko pracy to priorytet.

 

Rola I3TO

 

I3TO jest krajowym liderem dbającym o bezpieczeństwo Polski poprzez dostarczanie cenionego doradztwa w dziedzinie nauki i innowacyjnych rozwiązań dla obronności i bezpieczeństwa narodowego.

 

NSR
WP-GO