home
Aktualności
Poniedziałek, 19 listopada 2018 r.
13.06.2018

W dniach 13-14 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie PMG (Project Management Grup) - zespołu kierującego projektem, realizowanym w ramach Programu EDA IEDDET PROGRAM, Europejskiej Agencji Obrony (EDA).
W pracach zespołu czynnie uczestniczy przedstawiciel I3TO ppłk Jarosław Misiura. W czasie spotkania nastąpił odbiór kolejnego etapu projektu, realizowanego wspólnie przez Polskę, Austrię, Belgię i Norwegię. Celem projektu CONFIDENT jest stworzenie urządzenia, którego zadaniem będzie potwierdzenie (CONFirmation), że w wykrytym improwizowanym ładunku wybuchowym znajduje się materiał wybuchowy lub trujący środek chemiczny oraz jego identyfikacja (IDENTification).

Autor tekstu: ppłk Jarosław Misiura


NSR
WP-GO