home
Aktualności
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.
04.06.2018

W dniach 04-05 czerwca br. w Siedzibie Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w Brukseli po raz 22. odbył się panel CapTech - SIMULATIONS. W roli Krajowego Koordynatora (CNC) wystąpił przedstawiciel I3TO, mjr Łukasz Gruszka.
Głównym celem spotkania i warsztatów była promocja przyszłych wspólnych projektów badawczych, planowanych na lata 2018-22. Udział w EDA CapTech polskiego Koordynatora pozwala na możliwość rozwoju krajowych projektów badawczych w obszarach związanych z modelowaniem i symulacją.

Autor tekstu: mjr Łukasz Gruszka


NSR
WP-GO