home
Aktualności
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.
30.05.2018

W dniach 30-31.05.2018 r. w Londynie obyła się konferencja „Land ISR & C2 Battle Management”, w której uczestniczył przedstawiciel Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, ppłk Przemysław Kukawski. Tematyka konferencji dotyczyła podsystemów rozpoznania i dowodzenia na przyszłym polu walki, w kontekście zmieniającego się oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych o asymetrycznym charakterze oraz w obliczu zagrożeń hybrydowych.
Podczas konferencji podniesiono kwestie znaczenia wykorzystania nowych technologii, w szczególności informacyjnego oddziaływania niekinetycznego (Internetu i mediów elektronicznych, portali społecznościowych, mobilnej telefonii, etc.), w prowadzeniu wojny hybrydowej, w tym działań psychologicznych. Przedstawione zostały analizy zmian w globalnym, wielodomenowym środowisku działań militarnych, w którym coraz większy nacisk kładziony będzie na oddziaływanie w cyberprzestrzeni, kosztem eksploatacji „ciężkiego” sprzętu bojowego, w szczególności w obliczu zagrożeń ze strony przeciwników niepaństwowych. Rozważania oparte zostały na doświadczeniach z walki z zagrożeniami dla pokoju we współczesnym świecie, począwszy od wojen na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, Afryce i południowo-wschodniej Azji, a także we wschodniej Ukrainie (tj. konflikty na tle etnicznym, narodowościowym, religijnym, ekonomicznym, reżimy autorytarne o wojskowym charakterze, migracja ludności, terroryzm i zorganizowana przestępczość).
Przedstawiciel I3TO wziął udział w panelu dyskusyjnym nt. wieloaspektowych metod przeciwdziałania hybrydowym zagrożeniom, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania autonomicznych bezzałogowych systemów powietrznych. W swoim wystąpieniu zaprezentował informacje na temat dostępnych i rozwijanych technologii detekcji i obezwładniania bezzałogowych statków powietrznych.

Autor tekstu: ppłk Przemysław Kukawski


NSR
WP-GO