home
Aktualności
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.
24.05.2018

W dniach 24-25 maja 2018 r., w Siedzibie Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w Brukseli, po raz 40. odbył się panel CapTech - Materials & Structures. W pracach, w roli Krajowego Koordynatora, udział wziął przedstawiciel I3TO, ppłk Jarosław Misiura.
Na spotkaniu omówiony został postęp prac nad projektami aktualnie prowadzonymi w ramach panelu. Dyskutowano także nad możliwością uruchomienia nowych projektów. W najbliższym czasie odbędzie się szereg spotkań w ramach EDA CapTech, w których jako Krajowi Koordynatorzy (CNC) uczestniczyć będą przedstawiciele Inspektoratu. Ich aktywny udział w przyszłych pracach EDA przyczyni się do wzrostu znaczenia Polski w Europie, jako partnera w obszarze międzynarodowych projektów badawczych.

Autor tekstu: ppłk Jarosław Misiura


NSR
WP-GO