home
Aktualności
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.
16.05.2018

W dniu 16 maja 2018 r. Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów w resorcie obrony narodowej.
Przedmiotowy akt prawny, opracowany przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, normuje problematykę zarządzania w resorcie obrony narodowej prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej, powstałymi w wyniku realizacji badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej, w celu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument określa zasady realizacji przedmiotowej problematyki w resorcie obrony narodowej i kompetencje uczestników przedmiotowego systemu.
Postanowienia ujęte we wchodzącej w życie decyzji Ministra Obrony Narodowej ustanawiają Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych jednostką organizacyjną wiodącą w zakresie nadzorowania i koordynowania zasad pozyskiwania i zarządzania prawami własności intelektualnej oraz administrowania przedmiotowymi danymi. 

Treść dokumentu dostępna jest pod adresem:
http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2018/05/Poz._63_dec._Nr_58.pdf

Autor tekstu: I3TO


NSR
WP-GO