home
Aktualności
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.
24.04.2018

24 kwietnia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa IV edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”. Podczas Gali ogłoszono tegorocznych laureatów konkursu.
Już po raz czwarty Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) zorganizował konkurs na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, natomiast Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczył Sekretarz Stanu w MON Sebastian Chwałek.
W konkursie mogły wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie.
Do konkursu mogły być zgłaszane koncepcje i pomysły oraz projekty w obszarze badań i rozwoju (B+R) na dowolnym etapie realizacji lub wdrożenia, możliwe do zastosowania i wykorzystania
w Siłach Zbrojnych RP (z wykluczeniem projektów finansowanych ze środków MON, w tym za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).
Wzorem poprzednich edycji, celem konkursu była promocja innowacyjnych, polskich produktów i technologii w dziedzinie obronności. W bieżącej odsłonie konkursu przewidziano trzy odrębne kategorie: Koncepcje, Projekty badawczo-rozwojowe oraz Projekty specjalnego przeznaczenia.
– „Dzisiejsza gala to szczególne wydarzenie dla ludzi związanych z nauką, przemysłem, a także dla osób, dla których wdrażanie innowacyjnych technologii jest szczególnie ważne. Ważne nie tylko dlatego, że może powodować osobisty zysk, lecz dlatego, że najważniejsze dla nich jest dobro narodu i bezpieczeństwo państwa” – powiedział Szef I3TO, dr n. pr. Paweł Olejnik, podczas powitania gości.
Do konkursu zgłosiło się niemal 100 Uczestników. Przekrój tematyczny wniosków konkursowych był, jak co roku, bardzo szeroki. Kapituła Konkursu, w której skład, oprócz przedstawicieli I3TO, weszli oficerowie reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego, Inspektoraty: Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Uzbrojenia oraz przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji naukowo - badawczych dokonała oceny merytorycznej zgłoszonych rozwiązań, w każdej z kategorii przyznała nagrody finansowe I, II i III stopnia.
W kategorii Koncepcje pierwsze miejsce jury przyznało Wojskowemu Instytutowi Technicznemu Uzbrojenia (WITU), za Mikrofalową Broń Energii Skierowanej na bazie kompresorów mocy przeznaczonej do zwalczania pojedynczych i grupowych celów, czyli bezpilotowych statków powietrznych. Drugie miejsce przyznano Wojciechowi Niecieckiemu za Bojowy Bezzałogowy Statek Powietrzny Wielokrotnego Użytku, a trzecie konsorcjum naukowo-przemysłowemu (Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Polska Grupa Zbrojeniowa, Mesko), które opracowało Kieszonkową Artylerię Rakietową, czyli system pocisków rakietowych kalibru 40 mm.
W kategorii Projekty badawczo-rozwojowe I nagroda trafiła do firmy UAVS Poland Sp. z o.o., która opracowała projekt modernizacji bezzałogowego statku powietrznego w układzie wielowirnikowym DC-01 Mucha przez integrację z hybrydowym źródłem energii oraz doposażeniem go w głowicę optoelektroniczną z kamerą hiperspektralną do szybkiej identyfikacji wybranych substancji i materiałów w warunkach bojowych. Drugie miejsce otrzymał WITU, za projekt głowic GX-2 do bojowych, bezzałogowych statków powietrznych, a trzecią lokatę komisja przyznała firmie Teldat, za projekt Systemu Bezprzewodowego Zarządzania Sterowanymi Przeciwpancerno-Przeciwtransportowymi Ładunkami Wybuchowymi.
Również w kategorii Projektu specjalnego przeznaczenia najlepsza okazała się firma UAVS, która otrzymała nagrodę za projekt bezzałogowego statku powietrznego w układzie wielowirnikowym DC-01 Mucha. Nagrodzony BSP jest przeznaczony do obserwacji, ma możliwość działania w trudnych warunkach, lotów w roju, a także ma wydłużony czas lotu. Drugie miejsce przyznano WITU, za głowicę GX-1 do bojowych bezzałogowców, a trzecie konsorcjum Mandala-PIAP, za badanie nowej głowicy skanowania przestrzennego oraz jej modyfikacji dla robotów mobilnych do mapowania otoczenia. -  „Regulamin pozwolił nagrodzić tylko po trzy najlepsze projekty w poszczególnych kategoriach. Jednakże, z całą mocą chciałbym podkreślić, że wszyscy możecie być dumni z efektów swojej pracy, która zmaterializowała się w projektach nadesłanych na konkurs. Dla Polskiego Przemysłu Obronnego, przedstawione rozwiązania powinny stanowić źródło inspiracji do rozwoju potencjału przemysłowego na korzyść Sił Zbrojnych” – powiedział Szef Inspektoratu Innowacyjnych Technologii Obronnych podsumowując wyniki konkursu.
W trakcie Gali podpisany został także List Intencyjny o współpracy między I3TO i Akademią Wojsk Lądowych. W imieniu Inspektoratu list podpisał Szef, dr n. pr. Paweł Olejnik. Wrocławską uczelnię reprezentował Prorektor ds. Nauki, dr hab. inż. Adam Januszko. Obecni na uroczystości goście mogli  również zwiedzać wystawę, na której uczestnicy konkursu prezentowali swoje innowacyjne projekty.


Autor tekstu: kpt. Małgorzata Kowalska, autor zdjęć: Łukasz Halczak


NSR
WP-GO