home
Aktualności
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.
16.04.2018

12 kwietnia 2018 roku przedstawiciele I3TO aktywnie uczestniczyli w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej Dylematów współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT wspólnie z Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, Zakładem Studiów nad Bezpieczeństwem, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Zakładem Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydziałem Wojsk Lądowych Vasil Levski National Military University w Veliko Tarnovo.
Wśród licznie zgromadzonej międzynarodowej społeczności naukowej w części plenarnej Inspektorat reprezentowany był przez płk. dr. Roberta ŁUKAWSKIEGO, który wygłosił referat na temat Powiązań technologii ze sztuką wojenną. W prelekcji płk Łukawski dokonał identyfikacji powiązań organizacyjnych oraz formalno-prawnych funkcjonujących w systemie programowania i planowania rozwoju zdolności sił zbrojnych w kontekście umiejscowienia i roli technologii. W konkluzji do sztuki wojennej, dr Łukawski proponuje powiązanie terminu „technologia” z działaniami szczebla polityczno-militarnego dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa państwa, a w tym bezpieczeństwa oraz kontroli nad rozwiązaniami technologicznymi. Natomiast, w odniesieniu do zdolności sił zbrojnych stosowanie terminu „technika wojskowa”, który oddaje intencje przyświecające parametryzacji oraz opisywaniu wymagań operacyjnych z tym związanych.
 Natomiast w Panelu dotyczącym „Nowych technologii w sferze bezpieczeństwa i obronności oraz ich wpływu na rozwój sztuki wojennej głos zabrał płk dr Artur KUPTEL, który wygłosił referat na temat Wyzwań związanych z autonomizacją systemów obrony. Obydwa wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników spotkania, a duże zaangażowanie w prowadzonej dyskusji może świadczyć o wadze i znaczeniu poruszanych problemów.

Autor tekstu: płk Artur Kuptel, autor zdjęcia dr Jakub Adamkiewicz


NSR
WP-GO