home
Aktualności
Środa, 16 stycznia 2019 r.
28.11.2018

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
oraz
Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej
Przy współpracy z:
Akademią Marynarki Wojennej
Akademią Wojsk Lądowych
Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Wojskową Akademią Techniczną
Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej
Polskim Lobby Przemysłowym
Warszawskim Instytutem Inicjatyw Strategicznych
Polską Agencją Kosmiczną

Mają zaszczyt poinformować o organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:

„Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku”
Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 listopad 2018 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

NSR
WP-GO