home
Aktualności
Środa, 16 stycznia 2019 r.
11.12.2017

W dniu 11 grudnia 2017 r. Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję Nr 185/MON w sprawie działalności racjonalizatorskiej  w resorcie obrony narodowej. 
Zgodnie z jej postanowieniami działalnością racjonalizatorską w resorcie obrony narodowej kieruje Sekretarz Stanu w MON właściwy do spraw uzbrojenia i modernizacji Sił Zbrojnych RP. Organem wykonawczym Ministra jest Komisja do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej Ministerstwa Obrony Narodowej, którą kieruje Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn.
Ponadto, w strukturze Inspektoratu rozpocznie działalność Sekretariat Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej Ministerstwa Obrony Narodowej.
Jest to etatowa komórka właściwa w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z koordynacją i sprawowaniem nadzoru nad działalnością racjonalizatorską w resorcie obrony narodowej.
Wraz z podpisaniem Decyzji Nr 185/MON traci moc decyzja Nr 161/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 80 i 172).

Treść aktu znajduje się pod poniższym linkiem:

http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-232-decyzja-nr-185mon-z-dnia-11-grudnia-2017-r-w-sprawie-dzialalnosci-racjonalizatorskiej-w-resorcie-obrony-narodowej/

Autor tekstu: płk Rafał Baran


NSR
WP-GO