home
Aktualności
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.
02.10.2017

2 października br., w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach zostało podpisane porozumienie o współpracy między Politechniką Śląską (PŚ), a Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), dotyczące współpracy na rzecz rozwoju technologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Umowę między Politechniką Śląską a Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych sygnowali Rektor PŚ, JM prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Szef I3TO, płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn.
Obie instytucje zamierzają wymieniać się doświadczeniami z obszaru technologii mających podwójne zastosowanie – cywilne oraz wojskowe (tzw. dual-use). Będą także organizowały wspólne przedsięwzięcia, mające na celu promowanie rozwiązań naukowo-technicznych. Planowane jest również wzajemnie świadczenie usług eksperckich.
Na Politechnice Śląskiej od 2010 roku działa Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, którego jednym z głównych zadań jest koordynacja prac naukowo-rozwojowych i wdrożeniowych, realizowanych na uczelni na rzecz przemysłu obronnego, a także organizowanie i rozwijanie współpracy z przemysłem i innymi ośrodkami badawczymi działającymi w obszarze zainteresowań centrum.Autor tekstu i zdjęć: I3TO


NSR
WP-GO