home
Aktualności
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.
12.09.2017

W dniu 12 września br., w ramach sesji plenarnej otwierającej ósmą edycję międzynarodowego sympozjum pn. Signal Processing Symposium 2017, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, wygłosił prelekcję, dotyczącą roli Inspektoratu w systemie pozyskiwania uzbrojenia w Polsce oraz dokonań w identyfikacji i inicjowaniu projektów badawczych z obszaru technologii radarowych na potrzeby obronności.
Sympozjum, które jest wydarzeniem środowiska technologii radarowych, skupiło w tym roku ponad stu uczestników z 23 państw świata. Aktywność przedstawicieli I3TO odzwierciedliła się także w merytorycznej części sympozjum. Obradom panelu poświęconego wynikom projektu badawczego, realizowanego w ramach Europejskiej Agencji Obrony (EDA) pn. Multichanel Passive ISAR Imaging for Military Aplications (MAPIS), kierował płk dr Robert Łukawski, który jest polskim przedstawicielem grupy zarządzającej (PAMG) w tym przedsięwzięciu.Autor tekstu i zdjęć: I3TO


NSR
WP-GO