home
Aktualności
Poniedziałek, 19 listopada 2018 r.
07.09.2017

W dniach 7-8 września w Krakowie odbyło się organizowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej XIII Międzynarodowe Sympozjum nt. „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”. Na specjalne zaproszenie Prezes Urzędu pani dr Alicji Adamczak w sympozjum uczestniczył Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn wraz ze specjalistami zajmującymi się obszarem zarządzania prawami własności intelektualnej w resorcie obrony narodowej.

Tematyka tegorocznego sympozjum została poświęcona zarządzaniu kapitałem intelektualnym, ze szczególnym uwzględnieniem działania i rozwoju startupów oraz prawnym zabezpieczeniem innowacji, jak również stałym podnoszeniem wiedzy na temat zarządzania i ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza w aspekcie efektywnego transferu technologii.

W sympozjum, obok polskich specjalistów, wystąpili eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Izraela i Nowej Zelandii, jak również wysocy rangą przedstawiciele Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Departamentu Innowacji i Przemysłu Komisji Europejskiej.

W czasie obrad nie zabrakło również okazji do spotkań z uczestniczącymi w sympozjum młodymi innowatorami, realizującymi swoje pomysły m.in. poprzez zakładanie startapów. Oprócz prezentacji własnych osiągnięć, zwracali się z szeregiem pytań dotyczących działalności I3TO, a zwłaszcza organizowanej przez Inspektorat czwartej już edycji konkursu na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”.

Autot tekstu: ppłk Mariusz Krawiec, autor zdjęć: Adam Taukert


NSR
WP-GO