home
Aktualności
Poniedziałek, 19 listopada 2018 r.
31.10.2017

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych organizuje IV edycję konkursu
na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności: „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”.

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Obrony Narodowej. Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczy Sekretarz Stanu w MON.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie.
Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje i pomysły oraz projekty w obszarze badań i rozwoju (B+R) na dowolnym etapie realizacji lub wdrożenia, możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP, jednakże z wykluczeniem projektów finansowanych ze środków MON, w tym za pośrednictwem NCBR (projekty w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności).

W bieżącej edycji przewidziano trzy kategorie: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; projekty specjalnego przeznaczenia. W każdej z nich Kapituła Konkursu przyzna nagrody finansowe I, II i III stopnia. Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO lub przesłać na adres Inspektoratu, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, w terminie do 31 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 14 marca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu (pdf)
Załącznik nr 1 do regulaminu (word)
Załącznik nr 2 do regulaminu (word)
Załącznik nr 3 do regulaminu (word)                                     
Patronat:Autor tekstu i zdjęć: kpt. Małgorzata Kowalska


NSR
WP-GO