home
Aktualności
Niedziela, 24 czerwca 2018 r.
23.05.2017

Międzynarodowa konferencja anty-bsp (ang. Counter Unmanned Aerial Vechicles – C-UAVs), która odbyła się w Londynie w dniach 23-25 maja br., była dedykowana dyskusji i wymianie poglądów oraz doświadczeń z zakresu projektowania i budowy systemów anty bezzałogowych systemów powietrznych, a także analizie potrzeb i trendów rozwojowych tego rodzaju rozwiązań. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele kilkunastu krajów NATO (m.in. USA, Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Turcji), ale także Szwajcarii, Szwecji, Australii czy Indii. Polskę reprezentował płk dr Robert Łukawski, który uczestniczył w dyskusji poświęconej tematyce prac badawczych i rozwojowych systemów C-UAVs, występując jako zaproszony gość panelu. W swoim wystąpieniu płk Łukawski poruszył m.in. aspekty związane z wymaganą kompleksowością rozwiązań w obszarze detekcji bsp, a w szczególności tej grupy środków o bardzo małej skutecznej powierzchni odbicia (ang. Cross Radar Section), wspominając przy tym osiągnięcia polskich ośrodków naukowo-przemysłowych w wykorzystaniu do tego celu technik radarów pasywnych PCL (Passive Coherent Locator). Zwrócił również uwagę na odmienność wymagań związanych z neutralizacją bsp projektowych dla celów militarnych od tych komercyjnie dostępnych. Ponadto, uwypuklił problemy związane z ograniczeniami użycia dostępnych sposobów neutralizacji bsp w czasie pokoju i kryzysu w kontekście prawdopodobieństwa wystąpienia zniszczeń niepożądanych (ang. Collateral Damage).

Autor tekstu: płk dr Robert Łukawski


NSR
WP-GO