home
Aktualności
Niedziela, 24 czerwca 2018 r.
20.04.2017

W dniu 20 kwietnia w Wędrzynie odbyła się konferencja nt. "Innowacje dla Snajperów i Strzelców Wyborowych", zorganizowana przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.  Konferencja odbywa się cyklicznie i jest wydarzeniem towarzyszącym największym zawodom strzelectwa wyborowego LONG-SHOT, które odbywały się już po raz dziesiąty. Tegoroczna konferencja i zawody odbyły się pod patronatem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Pana generała dywizji Jarosława MIKI. Celem konferencji była aktywizacja polskiego przemysłu i ośrodków naukowo-badawczych do realizacji projektów możliwych do wykorzystania w obszarze obronności i bezpieczeństwa.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska naukowego oraz wiodących firm zaangażowanych w działalność z obszaru technologii obronnych.  Porównano posiadane obecne możliwości w zakresie określonych zdolności (rażenia, rozpoznania, szkolenia, logistyki i wsparcia) z potencjalnie możliwymi do osiągnięcia dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym.
Wnioski z przeprowadzonej konferencji i działań praktycznych będą stanowiły podstawę do dalszych działań w zakresie wprowadzenia nowoczesnych technologii w pozyskiwanym na potrzeby Sił Zbrojnych RP sprzęcie wojskowym i wyposażeniu. Materiały prezentowane poniżej zostały umieszczone zgodnie z umową licencyjną na wykorzystanie materiałów konferencyjnych.


 

Autor tekstu: ppłk Grzegorz Daniel, Autor zdjęć: Aneta Babis-Cichosz


NSR
WP-GO