home
Aktualności
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.
30.11.2016

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych ma zaszczyt zaprosić do udziału w III edycji konkursu na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” organizowanego pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza. Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Bartosz Kownacki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie. Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje, pomysły, realizowane projekty na dowolnym etapie realizacji wdrożenia lub gotowe produkty i rozwiązania możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP.

W bieżącej edycji przewidziano trzy kategorie: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; prototyp/wyrób gotowy. W każdej z nich Kapituła Konkursu przyzna nagrody I, II i III stopnia.

Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO lub przesłać na adres Inspektoratu, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa w terminie do 30 listopada 2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 22 marca 2017 r.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Regulamin konkursu  (pdf)

Załącznik nr 1 do regulaminu (word)

Załącznik nr 2 do regulaminu (word)

Załącznik nr 3 do regulaminu (word)


   

Patroni medialni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSR
WP-GO