home
Kierownictwo
Poniedziałek, 18 grudnia 2017 r.

SZEF INSPEKTORATU IMPLEMENTACJI INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII OBRONNYCH

  

płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn


ZASTĘPCA SZEFA INSPEKTORATU

płk dr Robert ŁUKAWSKI

 

 GŁÓWNY
SPECJALISTA

płk Rafał BARAN


GŁÓWNY
SPECJALISTA

ppłk Mariusz KRAWIEC

GŁÓWNY
SPECJALISTA

pan Robert JAREMEK
 

NSR
WP-GO