home
Kierownictwo
Piątek, 23 marca 2018 r.

SZEF INSPEKTORATU IMPLEMENTACJI INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII OBRONNYCH


dr n. pr. Paweł OLEJNIK  

 

 


 

I ZASTĘPCA SZEFA INSPEKTORATU


płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn

ZASTĘPCA SZEFA INSPEKTORATU

płk dr Robert ŁUKAWSKI

 

 GŁÓWNY
SPECJALISTA

płk Rafał BARAN


GŁÓWNY
SPECJALISTA

ppłk Mariusz KRAWIEC

GŁÓWNY
SPECJALISTA

pan Robert JAREMEK
 

NSR
WP-GO