home
Artykuły i publikacje
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.

"BROŃ DOSKONAŁA - HEAVY METAL"

 płk Roman BOGACKI


"Polska w programie kosmicznym UE"

 płk Roman BOGACKI


"Ewolucja platform bezzałogowych"

  gen. dyw. pil. dr Leszek CWOJDZIŃSKI


"Nowoczesne technologie w służbie bezpieczeństwa"

  gen. dyw. pil. dr Leszek CWOJDZIŃSKI


"Bezpieczeństwo narodowe dzięki technologiom"

  gen. dyw. pil. dr Leszek CWOJDZIŃSKI


"Klasyfikacja oraz zasady eksploatacji bezzałogowych platform latających"

  gen. dyw. pil. dr  Leszek CWOJDZIŃSKI


"Bezpieczeństwo w naszych rękach"

  gen. dyw. pil. dr Leszek CWOJDZIŃSKI


 "Broń doskonała"

  płk Roman BOGACKI


 "Przegląd robotów bojowych"

  płk Roman BOGACKI


 Przegląd wyróżnionych wniosków pierwszej edycji konkursu „INNOWACJE DLA SIŁ ZBROJNYCH”

  płk Roman BOGACKI


"Wielonarodowe jednostki lotnicze"

  płk dr Robert Krzysztof ŁUKAWSKI


"Inspektorat innowacji"

  płk Marek MALAWSKI, płk Wojciech ZIÓŁKOWSKI


"Maskowanie na polu walki"

 ppłk Rafał MIERNIK


"Innowacje dla sił zbrojnych"

  p. Marta ABRAMCZYK, p. Paulina GALACH


"Rozwój sił zbrojnych a polski przemysł obronny"

  płk dr Robert Krzysztof ŁUKAWSKI


"Lotnictwo w operacjach Unii Europejskiej"

  płk dr Robert Krzysztof ŁUKAWSKI


Przegląd wyróżnionych wniosków II edycji konkursu „INNOWACJE DLA SIŁ ZBROJNYCH”

  płk Roman BOGACKI


"Bezpieczeństwo imprez masowych"

  płk dr Robert Krzysztof ŁUKAWSKI


 "FOOD FOR THOUGHT" DLA SPECJALISTÓW POSZUKUJĄCYCH TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH PRZYSZŁOŚCI DLA SIŁ ZBROJNYCH

  płk Roman BOGACKI


NSR
WP-GO